Contact us

Dong Bich Co., Ltd.
Office: 62/10E Ngo Tat To street, W. 19, Binh Thanh District, HCMC
tel. +84 (8) 3514 1044 | email sales@dongbich.com | Facebook http://fb.com/dongbich.vn

Factory: 56/1A Phan Van Hon, Tien Lan, Ba Diem, Hoc Mon District, HCMC
tel. +84 (8) 3590 1095 | email sales@dongbich.com
Maps

Dong Bich maps

Tran Nam Hung (Mr.)
General Manager
Cell phone. +84 (0)91 756 1999 (Viber & Zalo & WhatsApp)

 

Liên lạc với chúng tôi? Xin ghi vì hộp dưới đây và bấm nút Gửi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại.

Advertisements