Đồng phục y tế

Đồng Phục Y Tế
Chúng tôi có đầy đủ giải pháp cho trang phục ở các bệnh viện, tuân thủ theo yêu cẩu quy định về trang phục cho ngành y tế, với các dòng sản phẩm đồng phục cho y tế như sau

  • Trang phục bác sỹ
  • Trang phục khoa điều dưỡng
  • Đồng phuc y tá
  • Trang phục của kỹ thuật viên
  • Trang phục cho dược sỹ
  • Trang phuc khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức
  • Trang phục cho nhân viên dinh dưỡng
  • Trang phục cho hộ lý bệnh viện
  • Trang phục cho bệnh nhân, sản phụ, bệnh nặng…

Để thông tin thêm hoặc báo giá miễn phí

Báo giá miễn phí