Vớ / Tất học sinh

Chúng tôi sản xuất và xuất khẩu các loại vớ dành riêng theo các trường, có thêu tên trường và màu sắc theo thiết kế của trường.

Vớ chất lượng cao, bảo vệ chân và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của trường